Traktamente Egypten 2020

Om du ska på tjänsteresa till Egypten kan det vara bra att ta reda på aktuellt traktamente för resor till Egypten. Skatteverket reglerar varje år gränsen för traktamente för alla länder i världen. De belopp som är satta för Egypten och övriga länder begränsar det maximala beloppet som en arbetsgivare kan betala ut till en anställd utan skatteplikt. Vid resa till exempelvis Egypten är tanken att traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnader som uppstår i och med resan, exempelvis för restaurangbesök och vardagliga småutgifter.

För 2020 har Skatteverket beslutat om ett maximalt traktamente på 302 svenska kronor per dag för resor till Egypten. Om du under din resa till Egypten kommer att inkludera flera olika städer i Egypten är traktamentet detsamma för alla städer. Däremot om du kommer att besöka närliggande länder i Afrika eller andra delar av världen så behöver du även ta reda på aktuellt traktamente för dessa länder.

I Egypten används valutan Egyptiskt pund som betalningsmedel. Innan en resa till Egypten kan det vara bra att ta reda på aktuell valutakurs (växlingskurs) för Egyptiskt pund. Valutakoden för Egyptiskt pund är EGP, vilket är bra att veta när du söker aktuell valutakurs för Egyptiskt pund.

Ett tips är att en sökning på Google enligt nedan ger aktuellt värde på 1 EGP inför din resa till Egypten.

1 EGP to SEK

Du kan självklart även omvandla andra belopp i Egyptiskt pund till svenska kronor på samma sätt.

10 EGP to SEK

100 EGP to SEK

100 EGP to SEK